Logo

  المياه والمياه العادمة

  رقم اسم المنتج تحلیل
  1

  پلی آکریل آمید (پلی الکترولیت (فولوکولانت)

   
  2

  پلی آلومینیوم کلراید(PAC)

   
  3

  سولفات آلومینیوم

   
  4

  سولفات آهن

   
  5

  کلر

   
  6

  آنتی فوم

   
  7

  نیتریت سدیم

   
  8

  بی کربنات سدیم

   
  9

  آنتی اسکالانت

   
  10

  بایوساید